Hannover and Hiroshima and the church without roof

So many reflections after my recent trip to Hannover, Germany. I had the most unusual tour of the city. It told a story of significant past, diverse community, powerful kings and fascinating facts, but also tragedy, violence and beauty from the ashes. In the literal sense.

In just one night of October 8, 1943, more than 200,000 bombs were dropped on the city of Hannover. Not much was left standing. I think of my own city, Riga, and what it looked like after the war. I think of Sarajevo in Bosnia, Aleppo in Syria, Gaza in Palestine, towns and cities in eastern Ukraine…

Now you walk around and enjoy beautiful buildings and parks and street-side cafes. You see people enjoying a good life. You see diverse cultures welcomed here. Hannover is a very nice place to be. Still, the scars remain and I appreciate how people in Germany do not hide from these scars. As painful and ugly as they are. It speaks about healing and restoration.

There is a church without roof, now covered by our beautiful sky. Aegidienkirche originated in the 14th Century. It was destroyed in a bomb attack in 1943 and has not been rebuilt. Its ruin is now a memorial to the victims of war and violence. Like many other people before me, I stood there thinking, “If these ruins could speak…”

Hannovere 53

The church has a Peace Bell, which the city of Hannover received in 1985 from its partner town of Hiroshima. The bell has a twin, which hangs in Hiroshima. Every 6th August a special memorial service to commemorate the dropping of the atomic bomb on Hiroshima is held in this church. As part of this service the peace bell is rung at the same time as its twin in Hiroshima chimes.

There is a statue of person who embraces. The person is on his/her knees. To me it shows humility, brokenness and longing to embrace and to be embraced. When we speak about forgiveness and repentance and redemption, there are many powerful and beautiful symbols. During workshops on reconciliation I ask for mental pictures and commonly people see ’embrace’ or ‘handshake’.

‘Ubuntu’ is an African thought and expression which is usually translated as “humanity toward others”. No wonder my African friends love to hug and to hold hands. There is something deep within us that tells us that an act of embrace is the acknowledgement that ‘I am what I am because of who we all are’. Archbishop Desmond Tutu from South Africa describes it like this, “A person with Ubuntu is open and available to others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good, based from a proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished, when others are tortured or oppressed.”

And one more thought as I reflect on this embrace. Theologian Miroslav Volf from Croatia said it the best: “Forgiveness flounders because I exclude the enemy from the community of humans even as I exclude myself from the community of sinners.”

Hannovere 58

 

Asylum seekers should know us by our love, not our fear

To begin with I want to tell my friends who are of different faith or no faith; this blog is mostly directed to those of us who claim to follow Jesus Christ. Some parts may feel like an internal family debate, but in reality these are crucial questions for everyone.

Also, as I write this, Europe is on my mind. Again, I welcome everyone else to join the discussion because this topic is truly a global issue and a global challenge. It is the same ‘hot topic’ in Asia, Australia, Africa, Europe, North America and South America. Except maybe in some small islands in South Pacific… (no, I have not been to all these places but I do travel a lot for work and have lived in three continents)

And don’t worry; I will keep this blog short even though there is much to say. As we know, the issues are very complicated. There is already lots written and said in media, government, workplaces, family… One of my friends in Latvia commented, “On this issue everyone in my family has an opinion.” This is truly a debate that involves the society as a whole. Many of the opinions and arguments are thoughtful and respectful and helpful, while many others are simply xenophobic and unhelpful and very very fearful.

What I want to focus on this time is FEAR! People express many views and emotions when they talk about immigration, refugees, asylum seekers. Common ones is anxiety and fear. I can relate to it very well because I have struggled with many fears in my own life. Some of them are now gone; others are still lingering. So, I try not to judge other people but I can be a judge of myself. And I can speak as a Christian who is called and commanded to follow a higher law.

Jesus was constantly opposed by people who did not like his way of building God’s Kingdom or the people He included. They had their own ideas of what it means to be a godly person and what it means to have their national identity and morality and religious authority. Keep everything ‘impure’, ‘unknown’ and those ‘others’ as far away as possible. Wash your hands after you come home from a public place because who knows what or whom you have been touching.

Once Jesus answered them like this, “You have neglected the more important matters of the law—justice, mercy and faithfulness. (…) You blind guides! You strain out a gnat but swallow a camel.” Harsh words but how many times I have felt that this is exactly what I have done; I have focused on many important things but have gotten completely blindsided but missing the main point.

The question of receiving asylum seekers is a matter of Justice, Mercy and Faithfulness! The fair treatment of the immigrant and the host community is primarily a Justice issue. Having compassion and empathy for asylum seekers is Mercy. Believing and trusting God when He talks about the love toward our fellow human being is Faithfulness. There is so much to say about each of these but I will leave that for other blogs.

What are we afraid of? Let us think about our fears and anxieties! Let us deal with them! One of my teachers said, “Holiness is moving towards darkness.”  Those fearful corners of our hearts are truly dark but everything brought in His light becomes light. And then we can love anyone who becomes our neighbor freely and practically and sacrificially!

We Care 17

Latviski:

Iesākumā es gribu pateikt saviem draugiem, kuriem ir cita reliģija vai arī nav nekādas ticības, ka šis raksts ir vairāk domāts tiem no mums, kuri sauc sevi par Jēzus Kristus sekotājiem. Tāpēc manis teiktais daļēji izklausīsies kā ģimenes saruna, bet patiesībā tas attiecas uz jebkuru.

Vēl, man rakstot, prātā ir Eiropa. Protams, visi var piedalīties diskusijā, jo šī tēma un problēmas ir patiešām globālas. Tā pati ‘karstā tēma’ Āzijā, Austrālijā, Āfrikā, Eiropā, Amerikā. Varbūt vienīgi kādās mazās Klusā Okeāna salās par to nedomā…

Un neuztraucieties; šis raksts nebūs pārāk garš, kaut gan teikt var daudz. Mēs jau zinām, ka šie jautājumi ir sarežģīti. Daudz jau ir rakstīts un pateikts gan plašsaziņas līdzekļos, gan no valdības puses, gan darba vietās, gan ģimenē… Viens mans draugs no Latvijas ieminējās: “Par šo jautājumu katram manā ģimenē ir savs viedoklis.” Šīs diskusijas iesaista visu sabiedrību. Daudzas domas un argumenti ir pārdomāti, cieņas pilni un palīdz domāt un rīkoties, bet citi ir vienkārši noskaņoti pret svešiniekiem, nepalīdz meklēt risinājumu un veicina arvien lielākas bailes.

Par to es arī gribu šoreiz parunāt – par BAILĒM! Cilvēki izpauž savus uzskatus un emocijas, kad runā par imigrāciju, bēgļiem, patvēruma meklētājiem. Bieži redzama reakcija ir uztraukums un bailes. Es to varu saprast, jo man pašai dzīvē ir bijušas daudz un dažādas bailes. Dažas no tām ir izgaisušas, dažas vēl mēgina turēties. Tāpēc es cenšos nenosodīt citus, bet pati sev gan varu būt soģe. Turklāt es varu paust savas domas kā kristiete, jo mēs esam aicināti sekot augstākai pavēlei un likumam.

Jēzum vienmēr nostājās pretī tie, kuriem nepatika Viņa pieeja Dieva Valstības celšanai, vai arī tas, kādi cilvēki tiek aicināti šajā Valstībā. Šiem kritiķiem bija savas idejas, ko nozīmē dievbijība, vai ko nozīmē nacionālā identitāte un tikumība un reliģiska autoritāte. Turēt visu “nešķīsto”, “nepazīstamo” un “citādo” tālu tālu prom. Atnākot mājās mazgāt rokas, jo nevar taču zināt, kam vai kādiem cilvēkiem tās pieskārušās.

Reiz Jēzus atbildēja tā: “Jūs atmetat to, kas svarīgākais bauslībā – taisnīgu tiesu, žēlsirdību un ticību. (…) Aklie ceļa vadoņi! Jūs knišļus izkāšat, bet kamieļus norijat!” Skarbi vārdi, bet neskaitāmas reizes esmu sapratusi, ka tieši tā esmu rīkojusies. Esmu pievērsusi uzmanību labām lietām, bet esmu bijusi gluži akla pret pašu svarīgāko

Jautājums par patvēruma meklētājiem ir Taisnīgas Tiesas, Žēlsirdības un Ticības jautājums. Taisnīga izturēšanās pret imigrantiem un pret vietējo sabiedrību ir Taisnīgums. Spēja just līdzi un sirds, kas iežēlojas par bēgļiem, ir Žēlsirdība. Uzticēšanās Dievam, kad Viņš liek mums mīlēt sev tuvāko cilvēku kā sevi pašu, ir Ticība. Par katru no šīm lietām var daudz teikt, bet tas nākamajiem rakstiem.

No kā mēs baidāmies? Pārdomāsim savas bailes un bažas! Skatīsimies tām acīs, un tiksim ar tām galā! Viens no maniem skolotājiem teica, ka “svētums ir tuvošanās tumsai.” Tie kakti mūsu sirdīs, kas pilni bailēm, ir tiešām tumši, bet viss, ko Viņš ceļ gaismā, top gaišs. Un tad mēs varam mīlēt tos, kuri kļūst par mūsu līdzcilvēkiem, brīvi un aktīvi un upurējoties!

Mitsubishi and three little words that make grown men cry

Most of us would be quick to point out that there is lots of media coverage of the brokenness of our world – stories of corruption, pollution, conflict, wars, extremism, human trafficking, injustice, etc. It is because the world is broken… so the media does their job and shines the spotlight on the ugliness. I thank them for it but even more I thank those who put the spotlight on stories of forgiveness, healing, restoration, humility and hope. For the common knowledge says that ‘good stories’ do not sell.

One of the international headlines that made my day was coverage of an event at Simon Wiesenthal Center in Los Angeles last week. Japan’s Mitsubishi corporation made an official and public apology for using US prisoners of war as forced labor during WWII. It was described as the first such apology by a Japanese company.

One of the former US prisoners, who had survived the inhumane and terrible conditions without food and medicine (basically slavery) in the copper mines when he was a young man, was present to receive the apology as a 94 year old man. James Murphy said that he had forgiven his captors but he still wanted to hear an apology.

So, 70 years after the end of the war and even without any offer of money or other restitution, this was a very important event. This was Mitsubishi but also the Japanese government officially apologized to US prisoners of war five years ago.

Why is it such a big deal? Why would someone wait 70 years to hear an apology? Why not “forgive and forget”? And why would the company wait 70 years to apologize?

Sometimes I think what my grandmother would do if someone she knew came to her and said, “Back in 1948, I was working for the Soviet system that took away your family’s farm and sent your family, your parents and grandmother, to the labor camp in Siberia. I was part of the system that sentenced your brother to hard labor in prison camp because he tried to get back the family’s farm. I am so sorry for your grandmother who died near Lake Baikal and was buried there. I am so sorry for your younger brother who perished.”

My grandmother is loving, joyful and creative person. She is not eaten by bitterness and unforgiveness. She has forgiven a lot but she still misses her family. I think she would cry if she heard an apology like that. No, let me be honest – I would cry if someone apologized to her.

Acknowledgment of truth is the first step in reconciliation process but repentance – apology, remorse, sincere regret – is crucial. Without it you cannot have a true healing and restoration of relationship.

There are also times when it is appropriate to apologize on someone’s behalf. I doubt that the Mitsubishi owners, managers or employers are old enough to have been working for the company during WWII. Still, they recognized the stain and guilt of their company and are seeking to deal with its legacy. Often to go forward you have to go back to the past.

It is amazing how difficult it is to say these three little words, “I am sorry”

Railway man 1

Photo from movie “The Railway Man”

Can we have shortcuts in reconciliation?

I will be honest – I struggle with confession. I struggle with acknowledging the truth that I have hurt someone by my words, actions or attitudes. Even when confronted, I try to minimize, avoid, justify or simply hide the truth.

I guess some things have not changed since I was a little girl who was often fighting with my brother. Two years younger than me, he was also my best friend and favorite playmate, but sometimes my greatest ‘enemy’. While I was bigger and stronger than him, I would usually win the fight (often after instigating it). But when confronted by our parents, I would say the most ‘natural’ things like, “He started it. I only broke his toy because he broke mine first. He bit me harder than I bit him…”

We would face each other while my mom or dad tried to get the facts straight. The tears would come again when the other would not tell the truth. Why was it so difficult? Why was the silence or denial so painful?

As I reflect on the journey of reconciliation, I find that there is a strong consensus. The first and essential step in this process is looking for the truth. Miroslav Volf, a Croatian theologian and founding director of Yale Center for Faith & Culture, calls it “memory”. He emphasizes remembering rightly and truthfully. Egils Levits, a Latvian member of European Court of Justice, calls it “acknowledgement of truth.” He said that if we don’t believe in any kind of truth, we can just forget about trying to reconcile.

Micah Jazz, an English mediator and spiritual mentor, defines it as “honest acknowledgment of injury.” Forgiveness involves truth. Richard Twiss, a Native American leader and founder of reconciliation ministry Wiconi, called it “confession.” People of faith are very familiar with this term as it is one of the key elements in our relationship with God. We have to be truthful with ourselves and our Creator.

People say, “Whose truth? Everyone has their own truth.” I heard someone suggesting, “Can we first reconcile and then deal with the truth?” It is totally illogical but honest statement of people who realize how difficult this first step is.

Still, to reconcile we need to know what needs to be reconciled. We need to know what are the issues and the roots. Not long ago there was a new political party in Latvia called “United for Latvia” which had a slogan of ‘national reconciliation.’ In my view, it was just that – a political slogan but not a real or focused effort to have an honest dialogue in the society. Reconcile what? With who?

We live in a world where we are familiar with Truth Commissions. Many know about the Truth and Reconciliation Commission (TRC) in South Africa. Its mandate and purpose was to discover and reveal the past wrongdoings of the Apartheid system, in the hope of bringing healing and restoration. Recently the news headlines focused on TRC in Canada. Its mandate was to inform all Canadians about what happened in Indian Residential Schools. The Commission documented the truth of survivors, families, communities and anyone personally affected by the IRS experience.

So, why is ‘truth seeking’ and ‘truth telling’ so difficult and controversial? And why is it so difficult to listen to someone else’s truth?

residential-schools-20150603

Truth and Reconciliation Commission in Canada

Part Two: Unfinished business with our neighbors

We had a wonderful visit to Cambodia and one of the stops was Angkor Wat in Siem Reap. This ancient Hindu/Buddhist temple is one of the most famous landmarks in this part of the world… an amazing monument of history, craftsmanship and art. It is impossible to take a bad photo while visiting these beautiful ruins. Walking around the grounds were many visitors and tour groups and a few of them had guides. Sometimes I would eavesdrop on the English commentary.

There was one comment which caught my attention more than once. The guides were telling the visitors about the history and also current affairs in Cambodia and they mentioned that ‘Cambodians do not like the Vietnamese.’ It was not news to me since I had already heard it from some colleagues. I was just surprised that this was such a ‘common knowledge’ even shared with foreigners.

One of the common things I experience – in most places around the world people can very quickly identify who they ‘don’t like.’ Very often it is the neighboring nations as we remember the history shared between us. Sometimes it is a recent history, event or current situation. Other times it is very ancient history but ‘the embers are still glowing.’

Ask many Thais and they point to Burmese; ask Chinese and they point to Japanese; ask Burmese and they point to Chinese; ask Armenians and they point to Turks; ask Indians and they point to Pakistan; ask Ukrainians and they point to Russians; ask the Russians and they point to Americans…

Not everyone has ‘bad’ history with their neighbors. Maybe places like Canada and Norway and Switzerland and others ?… well, I have not asked them yet.

I was talking with a guy whose wife is from Finland. When I asked about Finland’s relations across borders, he said that in Finland he gets the feeling that many people simply ignore the fact that the eastern border is with Russia. He said, “There is this big country to the east that gets ignored. The Finns try not to think about this big neighbor.” One of the reasons not to look east is to look at the land, towns and villages that Finland lost because of the Winter War in 1939-40.

I thought to myself, “I can relate to that.” Many Latvians act and talk the same way. As if we stand with our backs to Russia. We cannot choose our neighbors but we can try to ignore them, right? Until it gets to a point where you cannot ignore each other…

Suddenly you realize that this neighbor is occupying so much of your thoughts, conversations and attention. It is practically living in your ‘living room.’ Some people react with fear; others with anger and hatred and aggression; others with confusion or indifference. I can understand these feelings and reactions but they are not good guides while reaching for better or restored relationship.

What are the guiding signs toward reconciliation and the bridge building tools we need? Join the conversation…

26

Bridge crossing from Thailand to Myanmar

Part One: Unfinished business with our neighbors

Have you noticed that once you start paying attention to a certain thing or topic, it seems to appear everywhere? When I started my journey of ‘peaceroads’ and started thinking and studying about forgiveness and restored relationships in a deeper and intentional way, suddenly I heard the word “reconciliation” a lot. Is it just me or is this actually a common goal that people struggle with and long for? Issue that nations talk about? Or is it just a nice word, a trend?

I hear it in the news and media of all kinds… all around the world. I hear politicians, social activists, religious leaders, educators talk about the need to reconcile people. This message is even stronger in the arts. There are movies that focus on reconciliation in personal lives, in families, in communities and between nations. There are songs, paintings, books, plays… I feel like artists are often the ones who express things that many of us feel or think but either are afraid to talk about or don’t know how to talk about it.

Often we are afraid or hesitant to talk about it because it may stir emotions and opinions and narratives that seem opposing. We feel like by saying it aloud that ‘we have a conflict’ or that ‘we have unresolved issues’, we are adding to the conflict and making things even more complicated. So, we pretend it is not there; try to ignore; whitewash it; downplay it. We say ‘harmony and unity’ where there is tension and division. We say ‘peace, peace’ where there is no peace. Yes, maybe there is no war but there is no peace either.

It sounds like my favorite way of dealing with a conflict. Keep it inside, keep it to myself. Even if I start to become bitter and miserable, I feel like I have done the right thing by not confronting it. Until I get headaches and stomach pain and sleepless nights. Until I cannot ignore that person any longer and actually have to communicate and try to fix the relationship. Until I bring it into the light!

In one of my earlier blogs I talked about a friend from Russia who helped me to understand how many people in Russia felt towards the West. I remember her words when she said that people in Russia talked about the Cold War now being ‘Cold Peace.’ What is the difference between the two? And is it OK to have ‘Cold Peace’?

What I hear in the words “Cold Peace’ is that our relationship is cold and distant or that we don’t have a relationship. That we either don’t trust each other or don’t like each other. That we that we are not ‘enemies’ but we are not ‘friends’ either.

My immediate reaction to this description was, “This is not good. This is actually very dangerous.” Because if relationships are full of mistrust and resentment and bitterness and ignorance and prejudice and unforgiveness, this is a fertile ground for bad seeds to bring bad fruit. Much more dangerous than getting a stomach ulcer or sleepless nights.

My friend knew that in relations between Latvia and Russia there are issues. That is why she thought that I may reject her. And yes, she was right… the relationship between our two nations is not the best. And one of the main reasons is some unfinished business between us as neighbors. Things from the past that keep affecting our present.

Unfortunately now in 2015 our relations are even worse and the ‘Cold Peace’ feels even colder. So, it is more than timely to talk about it. Also, as a Christian I feel very passionately about our responsibility to work towards restoring and healing relationships in this fragile and volatile world. It is not optional.

So, let me start a conversation about our neighbors… and how can we change this ‘status quo’.

Canada ballet

“Going Home Star – Truth and Reconciliation” by Canada’s Royal Winnipeg Ballet

Discovering empathy, hospitality and embrace

When I was 18 years old and left home for the first time, I stayed in Oslo, Norway. I went to help some relatives of mine with childcare and they gave me an opportunity to experience the beautiful Norway and its culture. During the week I went to study Norwegian in a class for immigrants.

This was my first real cross-cultural experience and I still remember many of the life lessons learned. There were many nationalities in our class but two ladies puzzled me. They always seemed sad and looking at them, I could not understand the look in their eyes. I thought to myself, “Why are they so sad? Aren’t they grateful? Aren’t they happy to live in Norway? This is a wonderful country.”

One of the ladies was from Croatia and the other was from Lebanon. We had times during our class to share about our nations and cultures. And for the first time I started to grasp the word ‘refugee’… These women were refugees. One left her home because of the civil war in Lebanon and the other fled because of the Balkan wars. Of course, I had seen it on the news but I had never met anyone from those places. As they talked about the beauty of their home countries on the Mediterranean Sea, the food, the celebrations, I thought about the life they had left behind – home, career, family, and friends… and I started to understand their sorrow and sadness.

There were also three young guys I could not understand. They were Kurdish from either Iran or Iraq. We were about the same age but they struggled in the language class. Even with the alphabet. I started to wonder why they were so slow in learning and even thought that maybe Europeans learn ‘faster’. Until one day I realized that they were illiterate. They told me, “We know a lot about guns and fighting but we did not spend much time in school.” I was shocked and ashamed of my thoughts.

Some years later I met refugees again. This time in Cairo, Egypt and they had come from Sudan. I was with a team involved in literacy training for a teacher’s course. The leader of the teachers was a pastor. His name was Abraham and he was a very tall Sudanese man. What amazed me about the group was the mix of Christians and Muslims. I had never worked with a multi-faith group. They were trying to provide basic education to their children and united in their desires to build better lives. Even while living in exile.

We studied Jesus of Nazareth as one of the greatest examples of teaching through relationship. We prayed together, worked together. Sometimes they would sit in a circle and talk about the “difficult issues”. About the violence and poverty in their country (this was before South Sudan became independent); about the ethnic and religious conflict; about Christianity and Islam; about the challenges to relationships. I would sit and listen and observe their faith. They wrestled with the difficult questions with such grace.

Everyone has a story and every life’s journey is special. Some of the journeys are simply unbelievable. Yes, there are things that are very difficult to hear and to comprehend; there are things that break your heart as you listen, but we must listen. We must give the time and space.

Some people hesitate because they are not sure if you really care. Some people find it too difficult to recall or they want to just forget it. Still, learn about the life they left behind; the people, the culture, the landscape, the food, the smells, the music … and learn to celebrate it with them!

Sudanese 7

When fear drives out love…

Sometimes I look like this. At least mentally and emotionally. Like the little frightened and confused Gollum with voices in my head. One voice that talks about love, trust, forgiveness, reconciliation, hope and the other voice – full of fear, mistrust, hopelessness, bitterness, unforgiveness…

I talked about being a good listener but there are times when it is good to shut your ears . We are surrounded by narratives – our own or others. The other narratives come from media, family members, friends, schools, political and religious leaders and so on. When we want to build bridges, we discover that not everyone wants it. Some even try to prevent others from walking on this bridge.

Musalaha, an organization that promotes reconciliation, posted a good reflection on the so called ‘Gatekeepers’: “Gatekeepers” are described as a type of thought police. They often perceive themselves as key people who control the conversation by countering any new information or blocking it altogether. This is because any challenging information threatens their group identity and therefore questions their leadership, which is based on a certain power structure. But they are only as powerful as perceived by the group. (…) The language used is often dramatic and deals in absolutes: Light vs Dark, Good vs Evil, Outsiders vs Us, Enlightened vs Blind”

 

I remember those gatekeepers from my childhood and teenage years growing up in the former Soviet Union. It was very clear message (propaganda) of who the Good and the Evil were. We did not have just thought police; we had actual gates to keep the Evil out and keep us in.

If Gatekeepers are powerful, there is another group that enters the battle over our minds and hearts, especially on the internet and social media – the ‘Trolls’. The invisible groups of mostly anonymous writers and bloggers and commentators who want to start a fight or provoke. Does that sound like the Lord of the Rings now? Gatekeepers, trolls…

For example, when I read an article about the conflict and war in Ukraine, I see the ‘trolls’ are already in the conversation. Most of their posts look copy-pasted and a favorite opening line is “Are you really an idiot or just pretending?” And what they achieve… Well, they make lots of noise, confusion, bitterness, frustration, get some fights and basically they shut down a discussion. Anyone who truly wants to become a good listener leaves the conversation. As they say, “Do not feed the trolls!”

Wisdom of Solomon is an amazing book about speaking and listening. Here is a relevant proverb, “Do not set foot on the path of the wicked… Avoid it, do not travel on it; turn from it and go on your way.” It also says that “Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.”

Have you encountered these ‘gatekeepers’ and ‘trolls’ in your community? How do you recognize them? If we truly want to become good listeners, we cannot hang out in their company. And we also cannot let them silence us!

metal gate

 

Where to begin?

If you wanted to study about reconciliation, where would you start? Well, I started with Google search… It can be quite overwhelming to dig through all the resources and information available but eventually I found what I was looking for – School of Reconciliation and Justice (SORJ) in Harpenden, England.

I read the introductory statement of SORJ: „Our aim is to train individuals or teams to work in many different areas of society that need God’s work of reconciliation and restoration. If You want to be involved in peace building in an area of conflict; or if You want to be an advocate for the voiceless; or if You want to develop a restorative justice team in an inner-city; or to work in the political arena; this school will help you in developing your plans and your heart to serve God in these areas. During this three month school, we will be training with international practitioners, researching current issues of conflict or injustice issues, and taking time to seek God’s heart for reconciliation and justice around the world.”

When I told my husband about this course, he was very supportive until he found out that it was in England. Why? England seemed far far away from Burma border. Weren’t there similar study courses in Southeast Asia? Most likely there were, but there was something special that drew me to this particular school. This training was born out of a movement called Reconciliation Walk.

To quote  Reconciliation Walk website: „This movement was born in response to the 900th anniversary of the Crusades, an epoch that represents the failure of the Church to embody Christ’s ministry of reconciliation. Through an apology and thousands of face-to-face meetings between Western Christians and Muslims, Jews and Eastern Christians, we sought to erode the bitter legacy and mythologies of enmity that originated with the Crusades.”

Middle East road

The Reconciliation Walk was a real peace-road; a literal walk across the path of the first crusade.The participants were bringing the message of peace, forgiveness, and hope across the nations of Europe and Middle East. I wish I would have been able to participate in something like this but I also know that there is a unique journey for every one of us. I cannot walk in someone else’s shoes or actual footsteps, but I will have my own path to make and my own footprints to leave.

I was looking for not only theory, but the practice of reconciliation. With such topics as Character Development of the Peacemaker; Foundations of Reconciliation and Justice; Principles of Forgiveness; Origins of Conflict; Faith, Geopolitics, Nationalism and Tribalism in today’s Conflicts; Effective Peace building models for transforming communities; Conflict Mediation; Restorative Justice and Advocacy, this seemed like a great place to start.

So, in 2010 I boarded a plane from Bangkok, Thailand to London, England. Little did I know that this school would be much more than I expected or bargained for.

DSC00700 copy