Evil is real and evil is evil. Bad, wrong, wicked, harmful… Often we try to call it something else though. Either we don’t know what it is or we don’t believe in moral “good” and “bad” or we don’t want to be the ones to judge. There are many reasons for our hesitation to use the word “evil”.

Do I like to think about evil? No! Do I like to write about evil? No! But Martin Luther King Jr. reminds me that “He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it.” And Edmund Burke famously said: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”

There are moments when evil identifies itself and it sends shivers down my spine. Recently there were two such moments. The first was on June 12. In Orlando, Florida, USA a 29 year old man killed 49 people and injured many others at a nightclub Pulse. During the attack he called the authorities and was actually talking to the police. When asked for his name, Omar replied: “My name is I pledge allegiance to … of the Islamic State.”

The second was on June 16. In Birstall, West Yorkshire, England, a 52 year old man killed a British MP Jo Cox. While appearing before the court and asked to confirm his name, Thomas said: “My name is death to traitors, freedom for Britain.” When asked to repeat, he said it again.

I have read reports that Thomas had a history of mental illness and most likely he had unsound mind. Still, he identified an idea that inspired this murder. Can people in their right mind do evil things? Of course! And many do. Do all people with unsound mind do evil things? Of course not! Most of them don’t.

Both men stated “in the name of” what they killed. Both of them swore an allegiance to an idea and also a group. (In this case ISIS and neo-Nazi, pro-Apartheid and white supremacist groups) Both were somehow inspired and felt justified.

The way I see it, they were inspired by evil. Bad ideas, wicked deeds, harmful results.

There is another paradigm to all of this. The spiritual one. I am reminded of an episode from Jesus life when he met a violent man who was greatly tormented. Nobody could stop him from harming himself and others. Jesus knew that there was something else going one. Something our eye cannot see. He asked the man to identify himself but it was not the man who answered. His tormentors answered and said: “My name is Legion for there are many of us.”

I am not saying that Omar or Thomas were possessed by evil spirits but for sure they were obsessed with evil thoughts and desires. Kind of a perfect storm where many different elements, events, influences and forces come together to create something destructive.

“At first the evil impulse is as fragile as the thread of a spider, but eventually it becomes as tough as cart ropes”Babylonian Talmud

Tributes to murdered MP Jo Cox, Edinburgh, UK - 17 Jun 2016

Tributes to murdered MP Jo Cox, Edinburgh, UK – 17 Jun 2016 (photos from the Internet)

Latvian:

Ļaunums ir īsts, un ļaunums ir ļauns. Slikts, ļaunprātīgs, vardarbīgs… Bet bieži vien mēs negribam to saukt īstajā vārdā. Vai nu nezinām, kas tas ir, vai neticam morālām vērtībām “labais” un “sliktais”, vai arī vienkārši negribam būt tie, kuri tiesā. Var saprast, kāpēc mēs izvairāmies no šī vārda “ļaunums” lietošanas.

Vai man patīk domāt par ļaunumu? Nē! Vai man gribas rakstīt par ļaunumu? Nē! Bet Martins Luters Kings Jr. man atgādina, ka “tas, kurš pasīvi pieņem ļaunumu, ir tikpat iesaistīts, kā tas, kurš to dara.” Un vēl ir slavenais Edmunda Bērka citāts: “Viss, kas nepieciešams ļaunuma uzvarai, ir lai labi cilvēki neko nedarītu.”

Ir brīži, kad ļaunums pats sevi identificē un uzdzen man zosādu. Nesen bija divi tādi notikumi. Pirmais bija 12. jūnijā. Nakstklubā ASV štatā Floridā kāds 29 gadus jauns vīrietis nošāva 49 cilvēkus, un vēl daudzus ievainoja. Uzbrukuma laikā viņš pats piezvanīja policijai un ar tiem sarunājās. Kad viņam tika jautāts vārds, Omārs atbildēja: “Mani sauc Es Zvēru Uzticību… no Islama Valsts.”

Otrs notikums bija dažas dienas vēlāk 16. jūnijā. Anglijā, Rietumjorkšīrā kāds 52 gadus vecs vīrietis nogalināja britu parlamenta locekli Džo Koksu. Stājoties tiesneša priekšā, Tomas nosauca savu vārdu: “Mani sauc Nāvi Nodevējiem, un brīvību Lielbritānijai!” Kad tika lūgts atkārtoti nosaukt savu vārdu, viņš teica to pašu.

Lasīju ziņās, ka Tomasam ir psihiskas slimības vēsture, un drošvien viņš nebija pie pilna prāta. Un tomēr – viņš nosauca ideju, kuras vārdā veica šo slepkavību. Vai cilvēki pie pilna prāta spēj darīt ļaunas lietas? Protams! Un daudzi to dara. Vai visi cilvēki ar psihiskām problēmām dara ļaunas lietas? Protams, nē! Lielākā daļa to nedara.

Abi vīrieši pateica, “kā vārdā” viņi nogalināja. Abi zvērēja uzticību kādām idejām un kādai domubiedru grupai. (Šajā gadījumā ISIS un neo-nacistu, pro-aparteīda un balto rasistu grupām.) Abus tas iedvesmoja un lika attaisnot savu rīcību.

Katrā ziņā viņus iedvesmoja kaut kas ļauns. Sliktas idejas, kas noved pie ļaunprātīgām darbībām un briesmīga rezultāta.

Vēl ir viens svarīgs skatu punkts uz šo visu. Garīgā dimensija. Man prātā nāk gadījums no Jēzus dzīves, kad viņš sastapās ar kādu ārkārtīgi vardarbīgu vīru, kurš pats bija nomocīts. Neviens nespēja šo vīru savaldīt, lai viņš nedarītu pāri sev un citiem. Jēzus zināja, ka tur darbojās vēl kādi spēki. Tie, kurus ar aci nevar ieraudzīt. Jēzus lika vīram sevi identificēt jeb nosaukt vārdā, bet atbildēja nevis cilvēks pats. Atbildēja viņa mocītāji un teica: “Mani sauc Leģions, jo mēs esam daudzi.”

Es neapgalvoju, ka Omāru un Tomasu bija apsēduši ļaunie gari. Taču skaidrs, ka viņiem bija pilns prāts un sirds ar ļaunām domām un idejām. Kā negaiss, kur savienojas dažādi dzīves elementi, un rada iznīcinošu spēku.

Babilonijas Talmudā teikts: “Iesākumā ļauns impulss ir trausls kā zirnekļa pavediens, bet beigās tas kļūst tik stiprs, kā vezuma virves”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s